ภาพกิจกรรม
กิจกรรมหนูน้อยรักถิ่น

ด้วยทางแผนกปฐมวัยได้จัดกิจกรรมหนูน้อยรักถิ่นขึ้น เพื่อให้เด็กเกิดจิตสำนึก และมีเจตคติที่ดีต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้จักเอกลักษณ์ในแต่ละอำเภอของจังหวัดเพชรบุรี โดยจัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ ทั้งหมด 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบ้านแหลม อำเภอเขาย้อย อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านลาด อำเภอท่ายาง อำเภอแก่งกระจาน และอำเภอชะอำ เด็กระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 – 3 จะเข้าฐานการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมหนูน้อยรักถิ่นในวันที่ 11 – 12 กันยายน พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสติปัญญาในความคิดของท้องถิ่น
2. เพื่อให้เด็กปฐมวัยรักและภูมิใจท้องถิ่นของตนเอง
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรู้จักประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละอำเภอในจังหวัดเพชรบุรี

โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2562,09:04   อ่าน 337 ครั้ง