ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันลอยกระทงวันที่ 11 พ.ย. 62 เพื่อส่งเสริมให้เด็กสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย รับรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของน้ำ ปลูกฝังให้เด็ก รู้จักการอนุรักษ์น้ำ สนใจเรียนรู้การลงมือปฎิบัติจริง ในการประดิษฐ์กระทงและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติวันลอยกระทง การโชว์หนูน้อ
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2562,20:58   อ่าน 340 ครั้ง