ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : เซอร์ปาตริส พรนภา ปรัชญาคุณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้รับใบอนุญาติ / ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :