ผู้บริหาร

นางสาวลมณี โจหิงค์
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
เมนูโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโรงเรียนของเรา
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/03/2019
ปรับปรุง 02/12/2019
สถิติผู้เข้าชม 50985
Page Views 60491
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) ท่าแร้ง บ้านแหลม
2 โรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) ท่าแร้ง บ้านแหลม
3 โรงเรียนบ้านคลองมอญ ท่าแร้ง บ้านแหลม
4 โรงเรียนบ้านเหมืองไทร ท่าแร้งออก บ้านแหลม
5 โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) บางขุนไทร บ้านแหลม
6 โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) บางขุนไทร บ้านแหลม 032501069
7 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต บางครก บ้านแหลม
8 โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอำนวย) บางครก บ้านแหลม
9 โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) บางครก บ้านแหลม
10 โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) บางครก บ้านแหลม
11 โรงเรียนบ้านบางหอ (โสภณเชาวราษฎร์รังสรรค์) บางครก บ้านแหลม
12 โรงเรียนวัดบางลำภู บางครก บ้านแหลม
13 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา บางตะบูน บ้านแหลม
14 โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) บางตะบูน บ้านแหลม
15 โรงเรียนบ้านสามแพรก บางตะบูน บ้านแหลม
16 โรงเรียนวัดคุ้งตำหนัก บางตะบูน บ้านแหลม
17 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว บางตะบูนออก บ้านแหลม
18 โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) บางตะบูนออก บ้านแหลม
19 โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) บางแก้ว บ้านแหลม
20 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา บางแก้ว บ้านแหลม
21 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) บ้านแหลม บ้านแหลม
22 โรงเรียนวัดในกลาง บ้านแหลม บ้านแหลม
23 โรงเรียนบ้านแหลม บ้านแหลม บ้านแหลม 032481010
24 โรงเรียนวัดต้นสน ([บุญมีโชติวิทยา) บ้านแหลม บ้านแหลม
25 โรงเรียนวัดอุตมิงค์ (จันทสิริราษฎร์รังสรรค์) บ้านแหลม บ้านแหลม
26 โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 บ้านแหลม บ้านแหลม
27 โรงเรียนวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) บ้านแหลม บ้านแหลม 032481180
28 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา บ้านแหลม บ้านแหลม
29 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม ปากทะเล บ้านแหลม
30 โรงเรียนวัดนอกปากทะเล ปากทะเล บ้านแหลม
31 โรงเรียนวัดสมุทรธาราม แหลมผักเบี้ย บ้านแหลม 0871523892
32 โรงเรียนวัดสมุทรโคดม แหลมผักเบี้ย บ้านแหลม
33 โรงเรียนบ้านสามเรือน ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง 032-407114
34 โรงเรียนบ้านพุพลู ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง
35 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง
36 โรงเรียนบ้านหนองรี ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง
37 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง
38 โรงเรียนบ้านท่าเสลา ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง
39 โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง
40 โรงเรียนบ้านปากรัตน์ ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง .032-460118
41 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง 0819817470
42 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง
43 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง
44 โรงเรียนบ้านจะโปรง หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง
45 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง
46 โรงเรียนบ้านไทรงาม หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง
47 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง
48 โรงเรียนวัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) ทับคาง เขาย้อย 032562256
49 โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาครราษฎร์บำรุง) ทับคาง เขาย้อย
50 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) บางเค็ม เขาย้อย
51 โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) บางเค็ม เขาย้อย
52 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สระพัง เขาย้อย
53 โรงเรียนวัดหนองส้ม สระพัง เขาย้อย
54 โรงเรียนบ้านสระพัง สระพัง เขาย้อย
55 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ หนองชุมพล เขาย้อย
56 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล หนองชุมพล เขาย้อย
57 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) หนองชุมพล เขาย้อย
58 โรงเรียนบ้านเนินรัก หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย
59 โรงเรียนวัดมณีเลื่อน หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย
60 โรงเรียนบ้านคีรีวงศ์ หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย
61 โรงเรียนวัดทรงธรรม หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย 032447400
62 โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) หนองปรง เขาย้อย (032) 446624
63 โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง หนองปลาไหล เขาย้อย
64 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล (วชิรราษฎร์วิทยา) หนองปลาไหล เขาย้อย
65 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม หนองปลาไหล เขาย้อย
66 โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) ห้วยท่าช้าง เขาย้อย
67 โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) ห้วยโรง เขาย้อย
68 โรงเรียนวัดยาง(เย็นประชาสรรค์) เขาย้อย เขาย้อย 0859511276
69 โรงเรียนบ้านวัง เขาย้อย เขาย้อย
70 โรงเรียนบ้านเขาย้อย เขาย้อย เขาย้อย 032-562259
71 โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) เขาย้อย เขาย้อย 0860123595
72 โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ เมืองเพชรบุรี
73 โรงเรียนราษฎร์วิทยา เมืองเพชรบุรี
74 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิ์วิทยาลัย เมืองเพชรบุรี
75 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ เมืองเพชรบุรี
76 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี
77 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี 032426105
78 โรงเรียนวัดนาค (แบ่งอุทิศวิทยาคาร) ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี
79 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เพชรบุรี ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี 032-424505
80 โรงเรียนวัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี
81 โรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี
82 โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) ดอนยาง เมืองเพชรบุรี
83 โรงเรียนบ้านบ่อขม ดอนยาง เมืองเพชรบุรี
84 โรงเรียนบ้านหนองมะขาม ดอนยาง เมืองเพชรบุรี
85 โรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) ดอนยาง เมืองเพชรบุรี
86 โรงเรียนดอนยางวิทยา ดอนยาง เมืองเพชรบุรี
87 โรงเรียนบ้านดอนยาง ดอนยาง เมืองเพชรบุรี 032-497253
88 โรงเรียนวัดหนองควง (ปริยัติพุทธสรราษฎร์นุเคราะห์) ต้นมะพร้าว เมืองเพชรบุรี
89 โรงเรียนวัดใหม่ท่าศิริ (สุพรรณวิทยาคาร) ต้นมะม่วง เมืองเพชรบุรี
90 โรงเรียนศึกษาปัญญา ท่าราบ เมืองเพชรบุรี
91 โรงเรียนอนุบาลศึกษาปัญญา ท่าราบ เมืองเพชรบุรี
92 โรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี ท่าราบ เมืองเพชรบุรี
93 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฏร์) ท่าราบ เมืองเพชรบุรี
94 โรงเรียนอนุบาลแสงมิตร ท่าราบ เมืองเพชรบุรี
95 โรงเรียนอนุบาลเทพศึกษา ธงชัย เมืองเพชรบุรี
96 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ธงชัย เมืองเพชรบุรี
97 โรงเรียนวัดอินทาราม ธงชัย เมืองเพชรบุรี
98 โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) นาพันสาม เมืองเพชรบุรี 0827240916
99 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) นาพันสาม เมืองเพชรบุรี (032)598179
100 โรงเรียนวัดไสกระดาน นาวุ้ง เมืองเพชรบุรี
101 โรงเรียนวัดเจริญศรีมณีผล (สุวรรณไวประชานุกูล) บางจาก เมืองเพชรบุรี
102 โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) บางจาก เมืองเพชรบุรี
103 โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) บางจาน เมืองเพชรบุรี 032-770011
104 โรงเรียนบางจานวิทยา บางจาน เมืองเพชรบุรี
105 โรงเรียนวัดขุนตรา บ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี
106 โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) บ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี
107 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ใหญ่พัฒนา บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี
108 โรงเรียนคงคาราม บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี
109 โรงเรียนอนุบาลศศิมา บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี
110 โรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐ บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี
111 โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) วังตะโก เมืองเพชรบุรี
112 โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) สำมะโรง เมืองเพชรบุรี
113 โรงเรียนวัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) หนองขนาน เมืองเพชรบุรี 032457372
114 โรงเรียนบ้านบ่อโพง หนองขนาน เมืองเพชรบุรี
115 โรงเรียนบ้านโตนดน้อย หนองขนาน เมืองเพชรบุรี
116 โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม หนองขนาน เมืองเพชรบุรี 032457183
117 โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก หนองพลับ เมืองเพชรบุรี
118 โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) หนองพลับ เมืองเพชรบุรี
119 โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) หนองโสน เมืองเพชรบุรี
120 โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี
121 โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี
122 โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี
123 โรงเรียนบ้านบางกุฬา หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี (032) 441262
124 โรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) เวียงคอย เมืองเพชรบุรี
125 โรงเรียนบ้านบางพรม (คุรุราษฎร์บำรุง) โพพระ เมืองเพชรบุรี
126 โรงเรียนวัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) โพพระ เมืองเพชรบุรี
127 โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) โพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี
128 โรงเรียนบ้านบ่อหวาย โพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี
129 โรงเรียนบ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี
130 โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี