ผู้บริหาร

นางสาวลมณี โจหิงค์
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
เมนูโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโรงเรียนของเรา
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/03/2019
ปรับปรุง 23/12/2020
สถิติผู้เข้าชม 92014
Page Views 113855
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านคลองมอญ ท่าแร้ง บ้านแหลม
2 โรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) ท่าแร้ง บ้านแหลม
3 โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) ท่าแร้ง บ้านแหลม
4 โรงเรียนบ้านเหมืองไทร ท่าแร้งออก บ้านแหลม
5 โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) บางขุนไทร บ้านแหลม 032501069
6 โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) บางขุนไทร บ้านแหลม
7 โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอำนวย) บางครก บ้านแหลม
8 โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) บางครก บ้านแหลม
9 โรงเรียนบ้านบางหอ (โสภณเชาวราษฎร์รังสรรค์) บางครก บ้านแหลม
10 โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) บางครก บ้านแหลม
11 โรงเรียนวัดบางลำภู บางครก บ้านแหลม
12 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต บางครก บ้านแหลม
13 โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) บางตะบูน บ้านแหลม
14 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา บางตะบูน บ้านแหลม
15 โรงเรียนวัดคุ้งตำหนัก บางตะบูน บ้านแหลม
16 โรงเรียนบ้านสามแพรก บางตะบูน บ้านแหลม
17 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว บางตะบูนออก บ้านแหลม
18 โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) บางตะบูนออก บ้านแหลม
19 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา บางแก้ว บ้านแหลม
20 โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) บางแก้ว บ้านแหลม
21 โรงเรียนบ้านแหลม บ้านแหลม บ้านแหลม 032481010
22 โรงเรียนวัดต้นสน ([บุญมีโชติวิทยา) บ้านแหลม บ้านแหลม
23 โรงเรียนวัดอุตมิงค์ (จันทสิริราษฎร์รังสรรค์) บ้านแหลม บ้านแหลม
24 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา บ้านแหลม บ้านแหลม
25 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) บ้านแหลม บ้านแหลม
26 โรงเรียนวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) บ้านแหลม บ้านแหลม 032481180
27 โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 บ้านแหลม บ้านแหลม
28 โรงเรียนวัดในกลาง บ้านแหลม บ้านแหลม
29 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม ปากทะเล บ้านแหลม
30 โรงเรียนวัดนอกปากทะเล ปากทะเล บ้านแหลม
31 โรงเรียนวัดสมุทรโคดม แหลมผักเบี้ย บ้านแหลม
32 โรงเรียนวัดสมุทรธาราม แหลมผักเบี้ย บ้านแหลม 0871523892
33 โรงเรียนบ้านพุพลู ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง
34 โรงเรียนบ้านสามเรือน ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง 032-407114
35 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง
36 โรงเรียนบ้านหนองรี ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง
37 โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง
38 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง
39 โรงเรียนบ้านท่าเสลา ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง
40 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง 0819817470
41 โรงเรียนบ้านปากรัตน์ ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง .032-460118
42 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง
43 โรงเรียนบ้านไทรงาม หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง
44 โรงเรียนบ้านจะโปรง หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง
45 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง
46 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง
47 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง
48 โรงเรียนวัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) ทับคาง เขาย้อย 032562256
49 โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาครราษฎร์บำรุง) ทับคาง เขาย้อย
50 โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) บางเค็ม เขาย้อย
51 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) บางเค็ม เขาย้อย
52 โรงเรียนวัดหนองส้ม สระพัง เขาย้อย
53 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สระพัง เขาย้อย
54 โรงเรียนบ้านสระพัง สระพัง เขาย้อย
55 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล หนองชุมพล เขาย้อย
56 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) หนองชุมพล เขาย้อย
57 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ หนองชุมพล เขาย้อย
58 โรงเรียนบ้านคีรีวงศ์ หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย
59 โรงเรียนบ้านเนินรัก หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย
60 โรงเรียนวัดมณีเลื่อน หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย
61 โรงเรียนวัดทรงธรรม หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย 032447400
62 โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) หนองปรง เขาย้อย (032) 446624
63 โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง หนองปลาไหล เขาย้อย
64 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม หนองปลาไหล เขาย้อย
65 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล (วชิรราษฎร์วิทยา) หนองปลาไหล เขาย้อย
66 โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) ห้วยท่าช้าง เขาย้อย
67 โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) ห้วยโรง เขาย้อย
68 โรงเรียนวัดยาง(เย็นประชาสรรค์) เขาย้อย เขาย้อย 0859511276
69 โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) เขาย้อย เขาย้อย 0860123595
70 โรงเรียนบ้านวัง เขาย้อย เขาย้อย
71 โรงเรียนบ้านเขาย้อย เขาย้อย เขาย้อย 032-562259
72 โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ เมืองเพชรบุรี
73 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิ์วิทยาลัย เมืองเพชรบุรี
74 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ เมืองเพชรบุรี
75 โรงเรียนราษฎร์วิทยา เมืองเพชรบุรี
76 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี
77 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี 032426105
78 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เพชรบุรี ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี 032-424505
79 โรงเรียนวัดนาค (แบ่งอุทิศวิทยาคาร) ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี
80 โรงเรียนวัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี
81 โรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี
82 โรงเรียนบ้านหนองมะขาม ดอนยาง เมืองเพชรบุรี
83 โรงเรียนบ้านดอนยาง ดอนยาง เมืองเพชรบุรี 032-497253
84 โรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) ดอนยาง เมืองเพชรบุรี
85 โรงเรียนดอนยางวิทยา ดอนยาง เมืองเพชรบุรี
86 โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) ดอนยาง เมืองเพชรบุรี
87 โรงเรียนบ้านบ่อขม ดอนยาง เมืองเพชรบุรี
88 โรงเรียนวัดหนองควง (ปริยัติพุทธสรราษฎร์นุเคราะห์) ต้นมะพร้าว เมืองเพชรบุรี
89 โรงเรียนวัดใหม่ท่าศิริ (สุพรรณวิทยาคาร) ต้นมะม่วง เมืองเพชรบุรี
90 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฏร์) ท่าราบ เมืองเพชรบุรี
91 โรงเรียนอนุบาลศึกษาปัญญา ท่าราบ เมืองเพชรบุรี
92 โรงเรียนอนุบาลแสงมิตร ท่าราบ เมืองเพชรบุรี
93 โรงเรียนศึกษาปัญญา ท่าราบ เมืองเพชรบุรี
94 โรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี ท่าราบ เมืองเพชรบุรี
95 โรงเรียนวัดอินทาราม ธงชัย เมืองเพชรบุรี
96 โรงเรียนอนุบาลเทพศึกษา ธงชัย เมืองเพชรบุรี
97 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ธงชัย เมืองเพชรบุรี
98 โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) นาพันสาม เมืองเพชรบุรี 0827240916
99 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) นาพันสาม เมืองเพชรบุรี (032)598179
100 โรงเรียนวัดไสกระดาน นาวุ้ง เมืองเพชรบุรี
101 โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) บางจาก เมืองเพชรบุรี
102 โรงเรียนวัดเจริญศรีมณีผล (สุวรรณไวประชานุกูล) บางจาก เมืองเพชรบุรี
103 โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) บางจาน เมืองเพชรบุรี 032-770011
104 โรงเรียนบางจานวิทยา บางจาน เมืองเพชรบุรี
105 โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) บ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี
106 โรงเรียนวัดขุนตรา บ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี
107 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ใหญ่พัฒนา บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี
108 โรงเรียนอนุบาลศศิมา บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี
109 โรงเรียนคงคาราม บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี
110 โรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐ บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี
111 โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) วังตะโก เมืองเพชรบุรี
112 โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) สำมะโรง เมืองเพชรบุรี
113 โรงเรียนบ้านโตนดน้อย หนองขนาน เมืองเพชรบุรี
114 โรงเรียนบ้านบ่อโพง หนองขนาน เมืองเพชรบุรี
115 โรงเรียนวัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) หนองขนาน เมืองเพชรบุรี 032457372
116 โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม หนองขนาน เมืองเพชรบุรี 032457183
117 โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) หนองพลับ เมืองเพชรบุรี
118 โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก หนองพลับ เมืองเพชรบุรี
119 โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) หนองโสน เมืองเพชรบุรี
120 โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี
121 โรงเรียนบ้านบางกุฬา หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี (032) 441262
122 โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี
123 โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี
124 โรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) เวียงคอย เมืองเพชรบุรี
125 โรงเรียนบ้านบางพรม (คุรุราษฎร์บำรุง) โพพระ เมืองเพชรบุรี
126 โรงเรียนวัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) โพพระ เมืองเพชรบุรี
127 โรงเรียนบ้านบ่อหวาย โพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี
128 โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) โพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี
129 โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี
130 โรงเรียนบ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี