สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
1. ตราของคณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
ตราของคณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร