คณะผู้บริหาร

เซอร์ปาตริส พรนภา ปรัชญาคุณ
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้อำนวยการ

เซอร์ดาเนียล วิภาพร เพียรกิจพงษ์ไพร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

เซอร์อองเชลิค จิตรลดา ฉลองกิจไพศาล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ